• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Intro: Et nyfødt barn udviser få timer efter fødslen stadig cyanose og har anstrengt vejrtrækning. Iltsaturationsmåling viser 60%. Kapillær syre-base-status viser acidose og høj laktat. På grund af fødestedets beliggenhed vil der gå mindst 3 timer inden barnet ankommer til et universitetshospital. Spørgsmål: Hvilken af følgende medicinske behandlinger kan i denne situation være livreddende?

Seconds left: