• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Cornu laterale i medulla spinalis kan ses på et tværsnit af det 4.lumbale segment

Seconds left: