• 2
  • 3
  • 4
  • 5

Populationerne A, B og C svarer til tre overordnede grupper af blodceller. Hvilke?

Seconds left:
A: lymfocytter, B: monocytter og C: granulocytter.

Did you answer correctly?